imatge després dels tractaments de restauració

Restauració d’una pintura matèrica

Aquest quadre va ser sotmès a condicions extremes d’humitat relativa, cosa que li va provocar unes fortes ondulacions en el suport de fusta, produint aixecaments i despreniments de la capa pictòrica.