Restauració de “La Cocina Racional”

Està clar que els nostres clients estimen la cuina, aquest exemplar va venir acompanyat per “Art de Ben Menjar. Llibre català de cuina” de Marta Salvia. A continuació us mostrem la restauració de “La Cocina Racional”.

Fitxa de restauració de “La Cocina Racional”

Títol: “La Cocina Racional. Fórmulas y procedimientos de culinaria”

Editorial: Biblioteca Hispania. Impremta de V. Ricp, Madrit.

Propietari: particular.

Objecte: obra gràfica, llibre.

Autor: recopilats per Magdalena S. Fuentes.

Datació: 1915.

Examen organolèptic/degradacions

L’estat de conservació de la peça és dolent. L’exemplar a perdut parcialment el llom com a conseqüència de la seva manipulació, el que ha provocat que la portada quedi separada de la resta del volum. Cal remarcar que tant la portada com la contraportada presenten esquinçaments i pèrdues de suport.

Primerament, l’exemplar presenta brutícia en forma de pols a les portades i a l’interior de les pàgines. Per altra banda, s’aprecien taques i incrustacions de tonalitat fosca a les portades. Pel que fa al cosit del volum, es troba trencat, el que a provocat la desunió de diversos quadernets i debilitant el conjunt. Així doncs, caldrà cosir de nou els quadernets per garantir l’estabilitat de l’obra i evitar pèrdua de pàgines.

També s’observa que les pàgines es troben esquinçades, molt rígides i trencadisses, possiblement per l’oxidació i degradació natural de la cel·lulosa del mateix paper. En conseqüencia, caldrà reforçar els quadernets abans de cosir per evitar que aquestes es trenquin durant el procés de cosit. Algunes de les pàgines també presenten pèrdues de suport i caldrà consolidar las pèrdues.

Tractaments de restauració

Pel que fa als tractaments de restauració, primer s’ha dut a terme una neteja en sec de les portades i les pàgines amb paletina i aspiració. Després s’ha continuat la neteja en sec amb gomes tant a la portada, com a la contra portada.

Un cop realitzada la neteja en sec, s’ha procedit al desmuntatge de les portades i els quadernets. Un cop desmuntades, s’ha netejat les portades per immersió.

Després s’han reforçat els quadernets aplicant una tira de paper japonès al plec per tal d’assegurar la zona durant el cosit dels quadernets i evitar possibles ruptures i esquinçament del paper. A continuació, s’han consolidat les zones del suport i els esquinçaments de les pàgines.

Un cop finalitzat el tractament de reforçat i consolidació de les pàgines, s’han cosit els quadernets reproduint el cosit original que, en aquest cas s’anomena cosit de cadeneta.

Per finalitzar la restauració, s’ha procedit a realitzat la laminació, reintegració i muntatge de les portades.

Si t’ha agradat la fitxa de restauració de “La Cocina Racional” i tens un llibre en mal estat que voldries restaurar, contacte amb nosaltres.

Tags: No tags

Comments are closed.