Restauració del diploma del “III Concurs Nacional d’Historia de Catalunya” i el seu marc de fusta

Diploma

Propietari: particular.

Autor: Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.

Objecte: paper, lacre i cinta tèxtil.

Datació: 15 de maig del 1915

Degradacions: brutícia superficial, taques, incrustacions ennegrides, canvis cromàtics, erosió, pèrdues de suport i plec (cinta tèxtil).

Tractaments de restauració: microaspiració, neteja en sec i humit, tractament de les taques, aplanat sota pes, consolidació d’estrips i reintegració de pèrdues.


Marc

Propietari: particular.Objecte: marc.
Autor: desconegutAutor: desconegut.

Degradacions: pèrdua de motllures, pèrdua de la policromia daurada, fragmentacions, galeries de xilòfags, pèrdua del vidre de l’anvers i suport molt deteriorat pel revers.

Tractaments de restauració: neteja en sec i humit, realització de motlles, rèplica de les motllures, reintegració volumètrica, reintegració pictòrica i reintegració del daurat.


Tags: No tags

Comments are closed.