Restauració d’un bagul de fusta

“En una societat consumista, reparar és un acte de rebel·lió”. Després de molta dedicació hem acabat la restauració d’un bagul de fusta, conservant la seva essència i respectant al màxim l’estètica i els materials originals.

Es tracta d’un bagul de fusta de finals del segle XIX amb uns petits peus a la seva base que l’eleven del terra. Presenta petites decoracions metàl·liques i el seu interior està forrat per una tela de tonalitat crema taronja.

Una mica d’història:

El cofre o bagul és un moble en forma de caixa tancada destinat a guardar objectes en el seu interior. Aquest bagul en concret segurament estava pensat per ser conservat a l’interior d’una habitació, reposant sobre terra, ja que presenta uns peus a la base.

Ja des de l’Antiguitat s’utilitzaven cofres de fusta amb peus elevats, com ara a les tombes egípcies, on s’han trobat baguls adornats amb incrustacions i pintures. Els grecs i els romans també utilitzaven aquestes peces, sovint reforçant-les amb plaques de ferro i bronze. A l’Edat Mitjan, els cofres s’acostumaven a recobrir de pells o amb teles pintades i es decoraven amb elements de metall. Els petits cofres de marfil, plata o bronze eren força comuns a l’Edat Mitjana i s’utilitzaven en aquest cas per guardar joies i relíquies.

Fins i tot en el renaixement s’utilitzaven cofres i baguls adornats. Els cofres més elegants d’aquesta època es coneixen com a cofres nupcials, ja que habitualment el nuvi solia enviar-n’hi a la seva promesa en la vigília del casament.

Actualment els baguls de fusta segueixen sent molt apreciats. Si vols conèixer més sobre la història i evolució dels baguls de fusta, consulta aquesta pàgina web.

Fitxa de restauració d’un bagul de fusta

Títol: “Bagul de fusta finals del segle XIX”.

Propietari: particular.

Objecte: arts decoratives, bagul de fusta.

Autor: anònim.  

Datació: finals del segle XIX.

Examen organolèptic/degradacions

L’estat de conservació de la peça és regular, tot i que l’exemplar no pateix cap degradació activa, presenta algunes degradacions que han modificat la seva estructura i estabilitat. 

La peça presenta una gran quantitat de brutícia en forma de pols i incrustacions de forma generalitzada, tant a la fusta exterior com en el interior del bagul. En el seu interior també es troben restes d’altres objectes trencats i fragments d’objectes sense identificar.

Pel que fa a la fusta s’observen una gran quantitat de forats de corcs. Tot i que no s’emblen actius, han debilitat molt la fusta i caldrà consolidar-la per garantir la conservació de la peça. La tela que recobreix el interior del bagul, es troba debilitada, trencada i esfilagarsada tot i que el motiu decoratiu i els colors de la mateixa encara es conserven. En algunes zones, però, s’observen taques de tonalitat fosca que han impregnat la tela.

Pel que fa els metalls, es troben oxidats.

Tractaments de restauració

Comencem la restauració amb la neteja superficial amb paletina i aspiració tant per l’exterior, com per l’interior de la peça. Després continuem amb la neteja en sec amb gomes i la neteja química en humit només a l’exterior del bagul.

Després, s’ha procedit al llimat i a eliminar les taques d’humitat de la fusta. Un cop acabat amb els tractaments de neteja i llimat, procedim a efectuar els tractaments contra els corcs.

Primer s’ha dut a terme una desinsectació química de la fusta per exterminar i eliminar els corcs. Passats 30 dies, s’ha procedit a tapar amb màstic els petits forats de corc i a reintegrar-los cromàticament de la tonalitat de la fusta original per tal d’homogeneïtzar estèticament el bagul. Per altra banda, s’ha continuat la restauració fixant els aixecaments de la fusta amb adhesiu.

Un cop la fusta ha estat neta, tractada i estabilitzada, s’han començat els tractaments de la tela de l’interior del bagul. Aquests han consistit a consolidar i reintegrar amb una tela neutra tots els estrips i pèrdues que presentava la tela original.

Durant la restauració, també s’han afegit tots els elements que no és conservaven, com ara la nansa de cuir del costat esquerre del bagul, un travesser de fusta de la tapa i una tira de cotó de l’interior del bagul.

Pel que fa als elements metàl·lics, s’han tractat eliminant l’oxidació de manera mecànica i protegint-los amb àcid tànnic.

Per acabar, s’ha procedit a la tinció i l’envernissat final de la fusta.

Espere’m que t’hagi agradat aquest article sobre la Restauració d’un Bagul de fusta. Consulta els nostres serveis per veure les diferents especialitats que abastem en el nostre taller.

Tags: No tags

Comments are closed.