Restauració d’un conjunt d’escuts heràldics

Restauració conjunt d'escuts heràldics

Avui us mostrem el procés de restauració d’un conjunt d’escuts heràldics. Es tracta de 15 escuts heràldics de les famílies Masdovellas, Resplans, Vidal, Sala Batlle, Conesa, Puj-s, Camps, Tolosa, Pujol, Cases. A la cantonada superior dreta de cada escut es localitza un número identificador que va de l’1 al 15. Els números 7, 12 i 14 no es localitzen, probablement corresponen als tres escuts heràldics que van ser intervinguts anteriorment i no es conserva ni el número identificador ni el nom de la família a la qual correspon. El nom de la família número 15 és il·legible. A part d’aquest conjunt de 14 escuts, es troba un escut de major mida i tipologia diferent de la resta, probablement és l’escut de la família Calderó.

A part d’aquest conjunt de 14 escuts, es troba un escut de major mida i tipologia diferent de la resta, probablement és l’escut de la família Calderó.

Fitxa de restauració del conjunt

Títol: “Conjunt de 15 escuts heràldics les famílies Masdovellas, Resplans, Vidal, Sala Batlle, Conesa, Puj-s, Camps, Tolosa, Pujol, Cases”.

Propietari: particular.

Objecte: obra gràfica.

Autor: anònim.

Datació: primera meitat del s.XX.

Examen organolèptic/degradacions

El conjunt dels escuts heràldics es troba en mal estat de conservació en general, exceptuant els escuts que han estat intervinguts en una restauració anterior.

La majoria presenten fongs que han provocat taques de tonalitat liloses possiblement degut a una humitat relativa alta durant un mal emmagatzematge. També presenten petites incrustacions adherides i brutícia superficial.

El suport de la majoria dels escuts es troba debilitat i fràgil i alguns han perdut l’aprest. Per la qual cosa, presenten pèrdua de suport i estrips. Pel que fa a els elements sustentats, en general es conserven en bones condicions.

Tractaments de restauració

Per començar els tractaments de restauració s’ha procedit a una desinfecció dels documents amb presència de fongs aplicant una solució hidroalcohòlica per tal d’eliminar-los.

Després s’ha continuat la restauració amb els tractaments de neteja. Primer s’ha realitzat una neteja en sec amb goma i paletina dels documents que presenten brutícia superficial i després s’ha continuat amb una neteja mecànica amb bisturí dels documents que presenten brutícia incrustada.

Un cop finalitzada la neteja, s’han consolidat els estrips, s’han laminat i s’han reintegrat les pèrdues dels documents que presenten pèrdues, estrips i fragilitat del suport.

També s’ha proposat la realització d’un nou sistema de conservació i emmagatzematge mitjançant camises de protecció individual per cada escut, i una capsa feta de cartró de conservació on emmagatzemar el conjunt.

Si t’ha agradat aquest article sobre la restauració d’un conjunt d’escuts heràldics i vols que restaurem l’escut heràldic de la teva família, posa’t en contacte amb nosaltres!

Tags: No tags

Comments are closed.