Restauració d’un llibre de cuina

Està clar que els nostres clients estimen la cuina, aquest exemplar va venir acompanyat per “La Cocina Racional. Fórmulas y procedimientos de culinaria” recopilats per Magdalena S. Fuentes al 1915. A continuació us mostrem la restauració d’un llibre de cuina titulat “ART DE BEN MENJAR. Llibre català de cuina”.

Fitxa de restauració d’un llibre de cuina

Títol: “ART DE BEN MENJAR. Llibre català de cuina”

Editorial: Impremta R. Durant i Alsina, Barcelona.

Propietari: particular.

Objecte: obra gràfica, llibre.

Autor: Marta Salvia.

Datació: s.XX.

Examen organolèptic/degradacions

L’estat de conservació de la peça és dolent. L’exemplar a perdut el llom al qual ha provocat que les tapes de l’enquadernació quedin soltes. Els quadernets es troben febles i alguns han començat a separar-se del conjunt.


D’altra banda, el llibre presenta brutícia en forma de pols sobretot a la portada i contraportada i al lateral superior Cal remarcar que en aquesta zona per causa de l’emmagatzematge, s’acumula més brutícia. Pel que fa a les cantonades de les portades, aquestes estan desgastades i presenten petites pèrdues.


També s’observen taques i restes d’adhesiu tant a la portada com a la contraportada a la zona més propera del llom, possiblement ocasionat per una cinta adhesiva aplicada en una mala praxis per evitar la pèrdua del llom i la separació de les portades de la resta del volum. Actualment la cinta no es conserva però sí las restes de cola de la cinta.

Tractaments de restauració

Pel que fa als tractaments de restauració, s’ha començat per la neteja amb paletina i aspiració de les pàgines i el lateral superior i després s’ha continuat la neteja superficial en sec a les portades i els laterals amb diferents gomes.

Un cop realitzada la neteja, s’ha realitzat la consolidació de les cantonades i reintegració d’aquestes amb paper japonès i s’ha procedit a la consolidació del cosit i del llom del volum.

Després s’ha seguit amb la creació d’un llom nou amb tela d’enquadernació de color cru i s’ha finalitzat la restauració amb el muntatge de les tapes.

Sí us ha agradat aquest article sobre la restauració d’un llibre de cuina no et perdis la Restauració de “La Cocina Raciona”.

Tags: No tags

Comments are closed.