Restauració d’un Missal de 1675

Imatges abans de realitzar la restauració del missal

Avui us volem mostrar el procés de restauració d’un missal de 1675. Un missal és un llibre litúrgic que conté les cerimònies, oracions i rúbriques per a la celebració de la missa. En aquest cas, es tracta d’un missal de 1675 amb enquadernació de pell amb tapes de cartró, nervis de corda i llom rodó.

Fitxa de restauració d’un Missal de 1675

Títol: “Missal SACR. CONGREG. RITVVM DIE XIII. IV LII 1675”

Propietari: particular.

Objecte: obra gràfica, llibre.

Autor: anònim.

Datació: 1675.

Examen organolèptic/degradacions

El missal es troba en un bon estat de conservació en general. L’enquadernació no es troba fràgil, els quadernets estan ben subjectats i cosits i no presenta cap degradació en actiu que perjudiqui la peça.

En primer lloc, a l’interior del missal s’observen alguns plecs, petits esquinçaments i taques greixoses produïdes probablement causades per residus de cera i d’ús. A la zona del cosit de la tripa, hi ha acumulació de partícules de pols i petits excrements d’insectes. Per altra banda, algunes pàgines presenten erosió i algunes galeries provocades possiblement per l’insecte Lepisma Saccharina. Les guardes presenten un to engroguit, possiblement provocat per l’acidificació de les coles i el mateix envelliment del paper.

En segon lloc, pel que fa a les tapes de pell, la pell es troba erosionada, deshidratada i ha perdut flexibilitat. A més, també presenta alguns petits aixecaments. S’observen pèrdues de suport, algunes provocades per les galeries d’insectes, i altres localitzades a zones més exposades i provocades possiblement per l’ús continuat del missal. Les cantoneres es troben desgastades i algunes han perdut part del suport intern de cartró i la pell.

Per acabar, els elements metàl·lics compostos per bronze i ferro, es troben oxidats i amb eflorescències blanquinoses produïdes per la seva pròpia degradació.

Tractaments de restauració

Primerament, s’ha efectuat una neteja amb paletina i aspiració a la zona del cosit de la tripa. Després s’ha procedit a la neteja i rehidratació amb crema de neteja especial per cuir a la pell de les portades.

Un cop realitzades les neteges, s’ha procedit a reintegrar les pèrdues de pell amb una pell nova de la tonalitat de la pell original. Després s’ha procedit a la consolidació del cartró de les cantonades i s’han reintegrat les pèrdues de les cantonades amb pell de la mateixa tonalitat que l’original i amb adhesiu reversible.

Després s’han fixat els aixecaments de pell amb adhesiu reversible i s’ha finalitzat la restauració amb la neteja dels elements metàl·lics amb fibra de vidre i protegint-los amb àcid tànnic.

Imatges després de la restauració del missal

Si tens un llibre com aquest a casa, i t’agradaria restaurar-lo, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i demanar pressupost sense compromís.

Tags: No tags

Comments are closed.