Restauració d’un Missal de 1570

Restauració d'un Missal de 1570

Avui us volem mostrar la restauració d’un Missal de 1570 amb un afegit al final on es llegeix “Missae recentiores pro celebrantium commoditate congestae. Barcinone MDCCLXVI. Ex Typographia Mariae Angelae Martí Miduae, In Plateâ Divi Jacobi. Té una enquadernació de tapa dura en cartró folrada de pell marró fosc gofrada. És de llom rodó i té es capçades cosides.

Fitxa de restauració d’un llibre litúrgic

Títol: “Missal “Pius Episcopus servus servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam.”

Propietari: particular.

Objecte: obra gràfica, llibre.

Autor: anònim.

Datació: 1570.

Examen organolèptic/degradacions

El missal es troba en un bon estat de conservació en general. Actualment no presenta cap degradació activa.

Per començar, el suport de paper presenta esgrogueïment, alguns plecs, petits esquinçaments i taques greixoses produïdes probablement per residus de cera i el greix de les mans durant la manipulació. Els plecs també presenten acumulació de brutícia al seu interior. Pel que fa a les guardes estan tacades i és possible que hagin estat encolades amb posterioritat a la realització de l’obra, ja que es troben superposades a unes altres guardes que podrien ser les originals. Això fa pensar que el llibre ha patit alguna intervenció anterior.

Per altra banda, a les tapes de pell, la pell es troba erosionada, deshidratada i ha perdut flexibilitat. També presenta alguns petits aixecaments. S’observen pèrdues de suport, sobretot localitzades a zones més exposades i provocades possiblement per l’ús continuat del missal. Les cantoneres es troben en bon estat de conservació.

Per últim, els elements metàl·lics, presenten una lleu oxidació.

Tractaments de restauració

Comencem la restauració amb la neteja amb paletina i aspiració a la zona del cosit de la tripa i seguim amb la neteja superficial de la pell amb crema de neteja especial per cuir.

Continuem els tractaments de la pell hidratant-la amb crema hidratant per cuir. Un cop acabades les neteges i la hidratació, reintegrem les pèrdues de pell amb pasta de paper i les retoquem pictòricament amb aquarel·la.

Pel que fa a l’interior del volum, procedim a la consolidació i reintegració de la pàgina estripada. Un cop acabat, comencem la restauració dels elements metàl·lics netejant-los amb fibra de vidre, i protegint-los amb àcid tànnic.

Si t’ha agradat aquest article de la restauració d’un Missal de 1570, consulta la fitxa de restauració d’un Missal de 1675.

Tags: No tags

Comments are closed.