Restauració d’un quadre de Breda

Restauració d'un quadre de Breda

Avui us mostrem la restauració d’un quadre de Breda. En aquest quadre paisatgístic es veu representat el castell de Montsoriu al vell munt de la muntanya del poble gironí de Breda. Es tracta d’una pintura a l’oli sobre tela firmat per P. Maynou de 61’7 x 52’4 cm. Al revers, s’observa un Segell d’una botiga del carrer València de Barcelona.

Fitxa de restauració d’un quadre de Breda

Títol: Quadre de Breda

Propietari: particular.

Objecte: pintura sobre tela.

Autor: P. Maynou.

Datació: s. XX.

Examen organolèptic/degradacions

L’obra presenta un estat regular de conservació, ja que presenta un seguit de degradacions que perjudiquen la seva estabilitat a curt i llarg termini.

Per una banda, presenta abundant brutícia superficial generalitzada, modificant els colors de la capa pictòrica (sobretot s’aprecia al cel). Pel que fa al marc, també presenta molta quantitat de brutícia en forma de pols, que ha deixat una tonalitat negra sobre el color original d’aquest. El marc també presenta pèrdues volumètriques a les quatre cantonades.

Per altra banda, la tela presenta un mal tensat, possiblement degut al pas del temps. Els gavarrots que claven la tela al bastidor, presenten oxidació i aquest òxid es traspassa a la tela, produint forats en ella. Tanmateix, la capa pictòrica presenta quatre petites pèrdues, on també falta la prèvia capa de preparació que s’aplica abans d’iniciar una pintura.

Per acabar, s’evidencien forats de corc al bastidor, tot i que no s’embla que la degradació estigui en actiu.

Tractaments de restauració

La restauració d’aquesta obra es divideix en dues parts: la restauració del quadre i la restauració del marc.

Pel que fa a la restauració del quadre, s’ha començat amb la neteja de l’obra. Primerament amb una neteja en sec amb aspirador i paletina (per l’anvers i el revers) i després amb una neteja en humit amb aigua desionitzada (per l’anvers).

Un cop finalitzades les neteges s’ha procedit al desclavat de la tela del seu bastidor. S’ha tractat químicament el bastidor per realitzar una desinsectació dels corcs. Passades dues setmanes, s’ha procedit a tapar amb màstic de fusta els forats de corcs del bastidor i s’ha tensat i clavat la tela al bastidor amb grapes d’acer inoxidable i interposant paper barrera entre les grapes i la tela.

Pel que fa els tractaments de la capa pictòrica, s’han reintegrat volumètricament las pèrdues amb estuc i a continuació s’ha realitzat la reintegració pictòrica de les pèrdues amb aquarel·la i s’ha procedit a envernissar les zones reintegrades amb vernís de retoc.

Pel que fa a la restauració del marc original que acompanyava l’obra, s’ha començat amb la neteja en sec amb aspirador i paletina i s’ha continuat amb la neteja en humit amb aigua desionitzada.

Si t’ha agradat aquesta fitxa de la Restauració d’un quadre de Breda, consulta també el procés de restauració d’una petita marina de Badalona.

Tags: No tags

Comments are closed.