Restauració d’un rellotge ratera

Avui us volem explicar la restauració d’un rellotge ratera. Aquest preciós rellotge, que ha format part de la mateixa família des de fa tres generacions, presenta un estil molt semblant als manufacturats a la Selva Negra (Alemanya). Les seves policromies ens narren la història del pas del temps, amb imatges que passen des de la infància fins l’edat adulta (de dalt a baix i de dreta a esquerra). A la part superior veiem la imatge d’una dona, pintada amb estil japonisme. Fet que ens indica que la datació del rellotge probablement és als voltants del segle XIX.

Com a curiositat, la seva propietària ens ha explicat que durant molts anys, només s’ha posat en marxa per fer sonar les campanades de cap d’any.

Imatge de l'abans de la restauració d'un rellotge ratera

Fitxa de la restauració d’un rellotge ratera

Títol: “Rellotge ratera amb pintures d’estil japonisme”.

Propietari: particular.

Objecte: rellotge.

Autor: anònim.

Datació: segona meitat del s.XIX.

Examen organolèptic/degradacions: el rellotge es troba en un estat de conservació regular. Presenta brutícia superficial, tant a la superfície com a l’interior dels engranatges, també presenta oxidació de la campana i forats de corcs (tot i que la degradació no està activa).

La policromia presenta esquerdes i cops que han fet saltar la capa pictòrica i la capa de preparació en alguns punts i han creat pèrdues que es podrien agreujar si no s’intervenen. A més, presenta una intervenció anterior, mal acabada, a la part inferior del revers de la fusta.

Imatge detall del mecanisme intern del rellotge ratera
Imatge d'un dels passos del procés de desinfestació i prevenció de corcs

Tractaments de restauració:

Sobre la fusta: s’ha procedit a fer una neteja generalitzada en sec amb paletina i aspiració. El tractament de desinfestació de corcs, posteriorment la neteja en humit, i la reintegració volumètrica i pictòrica, pels forats de corc i finalment l’envernissat.

Sobre els metalls: s’han tractat amb àcid oxàlic, àcid tànnic i també amb Paraloïd B72.

Sobre la capa pictòrica: s’ha intervingut amb una neteja en sec, s’ha fet una neteja en humit. Seguidament s’ha fet la reintegració volumètrica, la reintegració pictòrica mimetitzada i per acabar l’envernissat final.

Tags: No tags

Comments are closed.