Restauració d’una maleta del segle XX

Avui us portem la restauració d’una maleta del segle XX. A aquesta maleta no li cal parlar per explicar-nos grans històries relacionades amb el seu propietari i els seus viatges. Ja que, en primer lloc només les persones amb un alt poder adquisitiu, es podien permetre el luxe de viatjar. Per altra banda, la seva tela folrada d’adhesius dels llocs que va visitar ens donen una idea de la quantitat de kilòmetres que va recórrer. Tot i que no devia ser gaire còmode carregar-la durant molta estona, ja que està feta de fusta, ferro, tela i cuir.

El seu interior està minuciosament pensat per a guardar ben planxades camises, pantalons, americanes i petites jaquetes, tot per anar ben mudat.

Restauració d'una maleta del segle XX, foto d'abans de la intervenció

Fitxa de la restauració d’una maleta del segle XX

Títol: “Maleta de viatge”.

Propietari: particular.

Objecte: maleta.

Autor: anònim.

Datació: mitjans del s.XX.

Examen organolèptic/degradacions: la restauració d’una maleta del segle XX comença per l’examen organolèptic. On veiem que la maleta presenta un estat de conservació regular. Tot i que no presenta cap degradació en actiu, els adhesius de paper que la folren estan molt debilitats, tant que al tacte es trenquen, posant en risc la seva integritat. També presenten brutícia superficial incrustada i pèrdues de suport, en alguns casos de més del 50%.

Amb relació a la tela i el cuir presenten brutícia superficial generalitzada, molt abundant i incrustada. A algunes zones, en el ferro s’aprecia oxidació del metall. Per acabar la fusta té un bon estat de conservació, ja que no presenta debilitació en la seva estructura.

Detall de les subjeccions d'una nansa perduda de la maleta
Detall del penja-roba interior de la maleta

Tractaments de restauració:

Sobre els adhesius de paper: neteja en sec amb goma paletina i bisturí, neteja en humit amb aigua desionitzada, consolidació dels fragments flotants i envernissat de protecció.

Sobre la tela i el cuir: neteja en sec amb goma paletina i aspiració.

Sobre els metalls: àcid oxàlic, àcid tànnic i Paraloïd B72.

Sobre la fusta: neteja en sec amb goma paletina i aspiració i neteja en humit amb aigua desionitzada.

Resultat final de la restauració de la maleta del segle XX, per l'anvers
Resultat de la restauració de la maleta de meitat del segle XX, pel revers

Si us ha semblat interessant aquest article sobre la restauració d’una maleta del segle XX, podeu consultar altres projectes similars a l’apartat o fer un cop d’ull als altres serveis que oferim.

Tags: No tags

Comments are closed.