Fons de Francesc Subarroca de la Fundació Carmen i Lluís Bassat

Beneficiari: Fundació Carmen i Lluís Bassat.

Autor: Francesc Subarroca.

Objecte: pintures sobre tela i fusta, document gràfic, una obra d’estuc i marcs.

Datació: segle XX.

Degradacions:

Pintura sobre tela: Brutícia superficial en forma de pols, pèrdua de capa de preparació i capa pictòrica, aixecaments i clivellats, deformacions i oxidació (pel contacte amb elements metàl·lics).

Pintura sobre fusta: Brutícia superficial en forma de pols i descohesió d’alguns materials amb volum que les integren.

Document gràfic: Acumulació de brutícia superficial que ha impregnat la capa superficial de l’obra, deformacions, plecs, arrugues i estrips.

Obra d’estuc: Acumulació de brutícia superficial en forma de pols i una important pèrdua de la cantonada inferior dreta.

Marcs: Forats de corc.

Altres: Claus i grapes oxidats.

Tractaments de restauració:

Pintura sobre tela: Neteja superficial (aspiració, goma de cautxú i amb mescla de dissolvents), retensat, fixació, reintegració volumètrica i pictòrica.

Pintura sobre fusta: Neteja superficial (aspiració, goma de cautxú i amb mescla de dissolvents) i consolidació.

Document gràfic: Neteja superficial (paletina, aspiració, goma i bisturí), aplanat (cambra d’humectació i pes), consolidació i aprestat.

Marcs: Neteja superficial (aspiració, fisico-química), anòxia i reintegració dels forats de corc.

Altres: Tractament contra l’òxid dels claus. Embalatge i transport de les obres amb un embalatge adaptat a les característiques de cada obra.

Tags: No tags

Comments are closed.