Restauració d’una gramola del segle XX

Beneficiari: Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Marca: Ureña.

Objecte: gramola.

Datació: dècada dels 40.

Degradacions:

Metall: Butícia acumulada a les ranures, canvi cromàtic (degut a l’oxidació), ratllada superficial lleu. Frontisses fluixes i el compàs de cavallet que aguanta la tapa aixecada es troba desencaixat, trencat i no es conserva una de les peces del compàs.

Felpa: Zones desenganxades, desfibrats i algunes partícules de pols, restes de materials i unes ratlles molt marcades que han produït pèrdues de felpa.

Suport de fusta: Brutícia acumulada en forma de pols i taques de capa de preparació i de pintura (al interior de la caixa acústica). Taques greixoses molt adherides (a la part superior de la botzina). Desencaixat en algunes unions (per la part de la botzina).

Capa de preparació: Pèrdues lleus i aixecaments.

Policromia: Pèrdues i aixecaments. A simple vista s’aprecien, intervencions anteriors amb pintura de color negra, que en nombroses ocasions trepitgen la pintura original. Incrustacions (sobre el daurat).

Capa superficial: És heterogeni i això proporciona a la policromia rugositat i clivellats. Regruixos de vernís amb to blanquinós.

Tractaments de restauració: anàlisis pertinents (làmina prima i identificació de la fusta), anòxia, desmuntatge i posterior muntatge per recuperar el funcionament original de la peça.

Metall: Neteja en sec (raspall metàl·lic).

Felpa: Neteja en sec, adhesió i consolidació.

Suport de fusta: Neteja en sec i química.

Capa de preparació: Reintegració i fixació.

Policromia: Retirada mecànica de les intervencions pictòriques anteriors i reintegració cromàtica.

Capa superficial: Envernissat de protecció.

img_20181023_195601

Tags: No tags

Comments are closed.