Restauració del libre del premi científic literari del casino de Granollers 1881

Propietari: particular.

Objecte: llibret de paper imprès.

Autor: Casino de Granollers. Barcelona – Establiment Tipográfich de Lluis Tasso – Carrer del Arch del Teatro, 21 y 23 -1881.

Datació: 1881.

Degradacions: brutícia generalitzada, degradacions, estrips, restes d’òxid i pèrdues en els forats de les grapes (ja desaparegudes), taques d’òxid, foxing.

Tractaments de restauració: reintegració volumètrica de les tapes, laminació del llom, retirada de les restes de cola del llom, consolidació dels quadernets, muntatge dels quadernets i cosit, encolat de llom i protecció i muntatge de les tapes.

Tags: No tags

Comments are closed.