Restauració d’un marc de fusta daurat

Propietari: particular.

Autor: desconegut.

Objecte: marc de fusta.

Datació: desconeguda.

Degradacions: brutícia superficial, pèrdues de suport i pèrdues de daurat.

Tractaments de restauració: neteja superficial en sec i humit, realització de motlles, rèplica de les motllures i reintegració del daurat.

Tags: No tags

Comments are closed.