Serveis de restauració de patrimoni històric, artístic i cultural a Granollers

Cerusa és un taller de restauració de patrimoni històric, artístic i cultural establert a Granollers, capital del Vallès Oriental. Estem dedicats a la conservació i restauració de patrimoni cultural, entès com tots aquells béns que constitueixen la nostra herència patrimonial, ja sigui artística, històrica o industrial.

El nostre equip està format per professionals graduats en conservació-restauració de béns culturals especialitzats en el tractament de diferents suports i tècniques, el que ens fa estar capacitats per tractar de forma singular cada una de les obres que ens arriben, independentment de la seva tipologia i composició.

Entenem que totes les obres son importants i, per tant, les tractem totes amb el respecte i la professionalitat que es mereixen, tan si arriben des d’una institució reconeguda com si venen de la mà d’un propietari particular.

Degut a la nostra formació, posem especial èmfasi en l’aplicació de directrius professionals establertes en el codi deontològic de la conservació i restauració de patrimoni.

Sistema de protecció de conservació preventiva de fotografia

Conservació preventiva

La conservació preventiva és una intervenció contínua i integral que afecta tots els béns culturals en conjunt. El seu camp d’actuació implica tant les condicions ambientals (temperatura, humitat relativa i contaminació), intensitat i qualitat lumínica, control orgànic de plagues, com les d’exposició, emmagatzematge, manteniment (neteja, revisions periòdiques) o manipulació de les peces.

Amb la finalitat d’aplicar mesures de control, oferim un servei d’evaluació i assessorament de millora de les condicions ambientals.

Però igual d’important és contar amb un sistema de protecció adequat per el transport i emmagatzematge de les obres, ja que d’aquesta manera es poden evitar deformacions, abrasions, pèrdues i deteriorament biològic i químic.

Per aquest motiu també elaborem sistemes de protecció individual, com ara fundes i caixes, adaptades a les característiques de cada objecte.

restauració obra gràfica cerusa

Obra gràfica

Entre les especialitats que oferim es troba la d’obra gràfica. Generalment, entenem per obra gràfica totes aquelles peces amb un suport primari de paper, pergamí o derivats de la cel·lulosa.

Encara que sovint s’associa el concepte d’obra gràfica al gravat, aquesta és només una de les tècniques que podem trobar. Així doncs, també podem trobar litografies, serigrafies, obra impresa, qualsevol tècnica pictòrica sobre suport de paper i fins i tot pergamins manuscrits.

Dins d’aquesta categoría trobem també els llibres, amb la gran varietat de tipologies d’enquadernació que poden tenir.

Tampoc ens podem oblidar dels negatius i positius fotogràfics i els rotlles de pel·lícula que, tot i contar amb unes característiques i degradacions propies, també entren dins de la denominació d’obra gràfica.

Conservació-restauració de pintura sobre tela al taller de restauració de Cerusa

Pintura sobre tela

També contem amb l’especialitat de pintura sobre tela.

A occident la utilització de tela com a suport per pintura va començar al segle XV i es va generalitzar el segle XVI, convertint-se actualment en un dels suports més utilitzats en el món de l’art.

Això va ser degut, possiblement, al fàcil transport de la tela, per la seva lleugeresa i flexibilitat, i al fet que sigui un material més simple i fàcil de produïr que les taules de fusta.

Actualment són moltes les obres que es conserven sobre aquest suport i moltes les tècniques de pintura emprades. La més coneguda, probablement, la pintura a l’oli. Però existeixen moltes altres tècniques, com ara la pintura acrílica, els tremps, i, actualment, les tècniques mixtes i contemporànies, que barregen materials i textures.

Restauració d'una escultura de Bali

Pintura sobre fusta

La pintura sobre fusta és una de las altres especialitats que tractem al taller.

Aquesta, compren els retaules, les escultures policromades, la pintura sobre taules i qualsevol tècnica pictòrica que utilitza la fusta o els seus derivats com a suport primari.

Conjuntament amb la tela, és un dels suports més utilitzats en el món de l’art.

Ja des de l’antiguitat s’utilitzava la fusta com a suport, però no va ser fins a l’edat mitjana quan la pintura sobre taules va arribar al seu màxim esplendor.

La tècnica pictòrica més utilitzada sobre aquest suport probablement sigui la pintura al tremp, tot i que també s’utilitza la pintura al oli o les tècniques mixtes.

Encara que tradicionalment s’utilitzava la fusta de les especies d’arbres que es trobaven a cada zona, a mesura que va créixer el comerç també ho va fer la demanda de fustes exòtiques.

Actualment, els artistes contemporanis utilitzen també altres materials més barats com a suport, com ara el táblex, el DM, el tríplex i la fusta contraxapada.

Conservació-restauració d'arts decoratives al taller de restauració de Cerusa

Arts decoratives

A més a més de les especialitats anomenades anteriorment, també oferim serveis de restauració d’arts decoratives.

Dins la historia de l’art, es distingeix entre les arts majors o belles arts (pintura, escultura i arquitectura) i les arts menors o arts decoratives, considerades en general manifestacions artístiques de menor importància.

S’entenen com a arts decoratives a aquelles obres vinculades amb l’artesania que responen a una finalitat utilitària i ornamental. Les arts decoratives engloben moltes tècniques i materials heterogenis, com ara la ceràmica, la fusta, el vidre, el metall, l’ivori i les arts tèxtils (teixits, catifes, tapissos, brodats i puntes, etc).

També s’inclou dins de les arts decoratives el mobiliari i algunes peces del patrimoni industrial.

Es important conservar i valorar aquest tipus de patrimoni, ja que constitueix un elements important de la cultura material i de la història de la humanitat que, sovint, cau en l’oblit.

A Cerusa creiem en la posada en valor aquest tipus d’objeces, conservant-los i restaurant-los per a les generacions futures.

Un taller de restauració a prop vostre

Us podeu posar en contacte amb nosaltres per sol·licitar el vostre pressupost o també podeu demanar cita perquè evaluem la vostra obra en persona